blog

Апатия

Какво представлява състоянието апатия?

Това състояние се характеризира с липсата на интерес към жизнено важни дейности и взаимодействия с хората.

Тя може да повлияе на способността на определен човек да запази работата си, да поддържа личните си контакти с хората и да се наслаждава на живота като цяло.

Всеки може да изпитва апатия в определен момент от живота си. Понякога би могъл да се почувства немотивиран или незаинтересован от дадени дейности, които е наложително да бъдат извършени. Този тип ситуационно апатично състояние е съвсем нормално. Разочарованието e част от живота, а апатията е нормален начин човек да се справи с такъв вид стрес (например след раздяла). Когато стресовите ситуации преминат, състоянието също изчезва.

Но апатията става по-опасна, ако тя се превърне в хронично състояние, за което се налага лечение. Тя може да бъде последица от редица неврологични заболявания, например болестта Алцхаймер (болестта също може да бъде симптом, който да предупреждава за това чувство).

Съществува връзка между психичните разстройства и апатията. Един от многото признаци на шизофрения е чувството на апатия. Много хора със заболяването шизофрения имат слаб интерес към събитията около тях.

Апатията би могла да се появи и при депресия и депресивни разстройства. Трябва да се отбележи, че апатията не е същата като депресията. Тя може да е симптом на депресия. Докато депресията би могла да предизвика чувство на безнадеждност и вина, то апатията предизвиква чувство на безразличие.

Световната здравна организация (СЗО) дава определение за здравето като оптимално състояние на живот, което увеличава потенциала на духовния и емоционалния растеж, физическата активност и умствените умения на човека.

За оптимално емоционално и психическо здраве са необходими интерес, действие и страст. Лицата, които са в състояния на апатия не отговарят на определението на СЗО за здраве.

Важно е да се разбере и осъзнае, че всички хора могат да изпитат периоди на апатия. Периода на апатия може да се разглежда и като нормална и преходна фаза, през която преминават много тийнейджъри.

Тийнейджърите също в определени периоди от живота си изпитват апатия, която отминава с времето. Дългосрочното и емоционално откъсване от света и апатичното състояние не е нормално в тийнейджърска възраст .

 

Причини

Състоянието е последица от следните неврологични и психични заболявания и причини:

 • Сърдечен удар
 • Болестта на Хънтингтън
 • Дистимия или хронична лека депресия
 • Съдова деменция
 • Шизофрения
 • Фронтотемпорална деменция
 • Прогресивна над ядрена парализа
 • Болестта на Паркинсон
 • Болестта на Алцхаймер

Понякога не е необходимо да имате поставена медицинска диагноза за да изпитвате апатия. През 2011 г. изследователи откриват лезии в предния лоб на мозъка при пациенти с апатични симптоми. Те са на мнение, че това състояние засяга само предната част на мозъка. Апатията като състояние може да е в резултат от получен инсулт, който е засегнал тази част на мозъка.

 

Симптоми

Един от най-често срещаните симптоми е чувството за липса на страст или на желание и мотивация. Състоянието може да повлияе на поведението и способността на човек да изпълнява ежедневните си дейности. Липсата на мотивация може да се превърне в пречка за извършване и постигане на дадена планувана дейност. Поради тази причина човек може да изпита ниски нива на енергичност в своето ежедневие.

Човек би могъл да има намалена мотивация и желание за работа и учене. Определени  събития или дейности, от които обикновено даден човек се е интересувал, в конкретен момент могат да предизвикат съвсем слаба или никаква реакция.

Апатията би могла да се познае чрез изразяването на незаинтересованост в много аспекти на живота. Определен човек може да е безразличен, когато се среща с нови хора, когато опитва нови неща или дори когато има проблем в личния си живот.

Апатията може да доведе до състояние, при което израженията на лицето не се променят като част от емоционална реакция. Друг симптом е усамотяване в по-голяма част от времето.

Продължителната апатия води до трудно поддържане на личните отношения с други хора и до лоши резултати в училище или в работата.

 

Как се лекува?

Лечението зависи от причината за появата на състоянието.

Медикаментозно и психотерапевтично лечение би могло да помогне за възстановяване на интереса на даден човек към живота.

Симптомите на хронична апатия се проявяват, като човек има прогресивно заболяване, например Алцхаймер или Паркинсон .

 

Медикаментозно лечение

Според състоянието на човек могат да се предпишат някои от следните лекарствени средства:

 • средства, които лекуват болестта на Паркинсон: Ропинирол (Requip)
 • средства, които спомагат за мозъчна циркулация и стимуланти на метаболизма: Ницерголин (Sermion)
 • психостимуланти: Метилфенидат (Ritalin), Пемолин (Cylert) и Амфетамин
 • средства, които лекуват болестта на Алцхаймер: Ривастигмин (Exelon), Донепезил (Aricept), Галантамин (Razadyne)
 • антидепресанти: Сертралин (Zoloft), Пароксетин (Paxil), Бупропион (Wellbutrin, Zyban)
 • антипсихотични средства, които лекуват Шизофрения.

 

Домашно лечение

В домашна среда могат да се поддържат мрежа от семейства и приятели, които да помогнат на човек да възвърне интереса си към живота и околните хора.

Специалисти в областта на психичното здраве също могат да бъдат полезни. Те могат да обсъдят проблемите и да насочат човек към възстановяване на нормалните му дейности и интереса му към живота.

Комбинация от НЛП Терапия и медикаменти може да бъде по-полезна за лечението на апатия, отколкото лечение само с лекарства или само с психотерапия.

 

Бъдещи лечения

 • електротерапия

Все още продължават изследванията върху други потенциални лечения за хроничната апатия. Едно от предложените лечения е стимулирането на черепната електротерапия. Този подход би могъл да помогне за лечение на апатия след травматично увреждане на мозъка, което засяга предния лоб на мозъка. Специалисти прилагат кратък електрически ток с ниско напрежение през челото, за да се стимулира мозъка. Лечението е безболезнено.

 • когнитивната стимулация

Друга терапия е когнитивната стимулация. Този подход се използва за пациентите, които имат болестта Алцхаймер. Терапията включва участие в групови дейности, за да се стимулират мозъчните вълни. Примерите включват разпознаване израженията на лицето, игри, гледане на снимки.

 

Милен Петров
НЛП Терапевт
0879859058
info@nlptherapy.bg

 

Източници:

 1. https://www.healthline.com/symptom/indifferent-mood
 2. http://www.minddisorders.com/A-Br/Apathy.html

Spread the love