blog

Електроенцефалография

От статията електроенцефалография ще разберете какво е това и какви изследвания се правят с този вид апаратура. Приятно четене.

Мозъкът управлява цялото ви същество.

Помислете за последния път, когато сте се опитвали да решите кръстословица или сте започвали да учите нов език.

Спомнете си и последния път, когато се събуждате в средата на странен сън или намерите някакъв адрес, на който никога не сте били преди.

Когато вие мислите, сънувате, виждате и чувствате, вашият мозък е постоянно активен и зает с редица задачи.

Мозъкът ви е жив. Той формира начинът, по който виждате вашата среда, филтрира или осветява обекти и информация, които са най-подходящи за вас. Той създава свои собствени истории на базата на вашите мисли, емоции, желания и опит, в крайна сметка той формира вашето поведение.

Електрическа активност на мозъка:

електроенцефалография Мозъкът се състои от милиарди клетки, половината от които са неврони, а другата половина помагат да се улесни дейността на тези неврони. Те са гъсто взаимосвързани чрез синапси, които действат като шлюзове на инхибиторна дейност.

Всяка синаптична активност генерира тънък електрически импулс, известен като постсинаптичен потенциал. Хилядите неврони в синхрон генерират електрическо поле, което е достатъчно силно, за да се разпространи чрез тъканите, костите и черепа. В крайна сметка това поле може да бъде измерено по повърхността на главата.

Какво е Електроенцефалография и как действа тя?

Електроенцефалографията – или ЕЕГ, е физиологичен метод за записване на електрическата активност, генерирана от мозъка чрез електроди, поставени върху повърхността на скалпа. За по-бързо приложение, електродите са монтирани в еластични капачки, подобни на шапки за къпане. Въпреки сложното име, електроенцефалографията е изненадващо проста:

 • Тя мери електрическата активност, генерирана от синхронизираната дейност на хилядите неврони във волтове.
 • Осигурява отлична разделителна способност, което позволява да се открие дейност в рамките на отделните области на мозъчната кора.
 • Тъй като напрежението, което варира в електродите е много малко, записаните данни се дигитализират и се изпращат на усилвател. Увеличените данни могат да бъдат показани като последователност от стойности на напрежението.

Разликите в цените на ЕЕГ системите обикновено се дължат на броя на електродите, качеството на цифровизацията, качеството на усилвателя, както и броя на моментните снимки, които устройството може да снеме в секунда.

Как може да се интерпретират данни от Електроенцефалография?

Когато ЕЕГ следи хода на електрическата активност, която генерира мозъка, може да се тълкува кои области по кората на главния мозък са отговорни за обработката на информация в даден момент:

 • Тилната кора. Тази част на мозъка има отговорността за обработката на визуалната информация. ЕЕГ експериментите с визуални стимули – видео и изображения, често се фокусира върху ефектите в тилната област.
 • Париеталния кортекс. Париеталната кора носи отговорност за моторните функции и е активна по време на самостоятелно референтна задачи, когато сме се натъкнали на обекти или информация, която е важна за нас например.
 • Темпорална кора. Тя е отговорна за езиковата обработка и производството на речта. Медиалните (вътрешни) региони са по-активни по време на пространствена навигация.
 • Фронтален кортекс. Предната част на човешкия мозък е уголемена в сравнение с тази на повечето други бозайници. По принцип фронталният кортекс има изпълнителна функция: той ни помага да поддържаме контрол, да планираме бъдещето и да следим поведението ни.

Всеки път, когато мозъка е в определено състояние, има модел на определена честота на активност:

 • Делта (1 – 4 Hz) – в лабораториите, които проучват съня, се проверяват делта вълните, за да се оцени дълбочината на съня. Колкото по-силен е ритъмът на Делта, толкова по-дълбок е Сънят. При Увеличената Делта мощност е установено, че са свързани с повишена концентрация на вътрешните работни задачи на паметта.
 • Тета (4 – 7 Hz) – тета се свързва с широк спектър от когнитивни обработки като кодиране на паметта например. Всеки път, когато сме изправени пред трудни задачи – тета вълните стават все по-видни. Тета също се свързват с повишените нива на умора.
 • Алфа (7 – 12 Hz) – всеки път, когато ние затваряме очите си и влизаме в спокойно състояние, се задействат алфа вълните. Алфа нивата се използват за наблюдение на релаксацията. Те също са свързани с инхибиране и внимание.
 • Бета (12-30 Hz) – бета честотите стават по-силни, когато изпълняваме движения с всяка част на тялото си. Интересното е, че има увеличение в бета вълните и когато наблюдаваме телесни движения на други хора.
 • Гама (> 30 Hz, обикновено 40 Hz) – някои изследователи твърдят, че гама вълните отразяват фокусирането и служат като преводач за улесняване на придвижването на обмена на данни между отделните мозъчни области.

Анализирането на данните от изследването с електроенцефалография може да бъде доста голямо предизвикателно. Обработката на сигналите, откриването на завишаване и затихване, извличането на функции и изчисляването на умствени показатели като работно натоварване, ангажираност, сънливост или бдителност –  изискват определено ниво на експертиза и опит за правилно идентифициране и извличане на ценна и правилна информация от събраните данни.

Милен Петров
НЛП Терапевт
0879859058
info@nlptherapy.bg

Spread the love