blogНЛП

Какво е „Котва” в НЛП

Знаете ли какво е „котва” в НЛП (Невро лингвистично програмиране)?
Един от много често срещаните термини на НЛП е „котва”. „Котвата” – това е главният дразнител, който веднъж или няколко пъти в миналото се е свързал с важно за човека събитие и предизвикал едно или друго психофизиологично състояние.

След изграждането и установяването на условния рефлекс (закономерностите на неговото формиране са разработени подробно от руския учен И.Павлов), появата на котвата автоматично води до вторично възникване на аналогично състояние.

какво е котва в нлп Звучи малко сложно нали… Котва, НЛП!?
Но в действителност в реалния живот ние многократно се сблъскваме с подобни явления, като понякога не им обръщаме внимание. Случва се, когато в блъсканицата в автобуса случайно помиришем аромат на някой парфюм и това неочаквано ни повдига настроението, а друг път необратимо ни разваля. Това вероятно е свързано  с факта, че единият парфюм е използвал скъп за нас човек, а втория –неприятна личност. Ако степента на въздействие на миризмата върху нашето обоняние е незначителна (ние преминем мимолетно през облака от аромат), можем да не разберем, какво всъщност се е случило, като отбележим само внезапната и „необяснима” промяна на настроението си. Подобна котва може да стане и случайно чута мелодия, споменато в разговор име или намерена в личния ни архив снимка. Условно котвите следва да бъдат разделени на положителни и отрицателни (според съответните емоции, които те предизвикват). Докато за зрителя те са слухови или телесни (като се изхожда от задействащите при това усещания).

Психолозите твърдят, че „страхът е обучение от първия опит”. Това значи, че при мощно емоционално сътресение, което съпровожда силния страх, всеки сигнал преди него автоматично ще стане котва и ще предизвика съответните преживявания.

Например, ако на човек му е прилошало, когато е влязъл в кабинката на асансьора, или жена е преживяла сексуално насилие в тъмен подлез, то в първия случай с висока степен на вероятност ще възникне клаустрофобия, а във втория – натрапчиви мисли или страх от тъмното. Фактът, че някой сигнали един след друг могат да ни причинят негативни емоции, разбира се, не ни радва особено, но не бива да забравяме, че съществуват и „положителни котви”. В живота на всеки човек е имало много моменти, когато той е изпитвал силни положителни емоции – радост, увереност, смелост или спокойствие. С помощта на НЛП техники се оказва възможно, като се използват „положителни котви”, човек по своя воля да предизвика дадените състояния в желания момент.

Психологическите и физиологичните състояния, които позволяват на индивида да постига целите си, в НЛП се наричат ресурси. По този начин с помощта на „положителни котви” ние можем да дадем на човека нужните му ресурси за преодоляване на тревожност и страх, като ги извлечем от неговото минало.

Например студентът утре има изпит. Той се страхува от него, тъй като не е уверен в знанията си. Неговата неувереност, първо, ще му пречи, докато отговаря, и второ, ще създаде впечатление у изпитващия, че учащият е работил лошо по време на учебния семестър. По този начин страхът и неувереността ще намалят шансовете му за успешно полагане на изпита. Е, ако можеше с вълшебна пръчица да дадем на този студент увереност… Защото всеки човек в живота си неведнъж е изпитвал това чувство – със своите връстници, с по–малкия брат, със собственото си куче дори! Но ако вземем онази увереност, която ти си преживял преди два месеца, като си показвал на приятелката си как трябва да се карат ролкови кънки, и я пренесем на изпита по химия – страхът веднага ще се намали наполовина. Вероятно и на професора би му направило впечатление твоята увереност в собствените ти знания, непринуденото ти поведение, които говорят много на събеседника.

Как е възможно това, ще попитате вие? Нали миналото е необратимо, загубено за нас? За щастие – не. Всички необходими състояния на душата се пазят с години в нашата памет и могат да бъдат извлечени бързо с помощта на специални техники от НЛП Терапия. Разбира се, при възможност бих ви препоръчал да се обърнете за помощ към НЛП Консултант със сертификат, който знае как работи модела на котва в НЛП.

Милен Петров
НЛП Терапевт
0879 85 90 58
info@nlptherapy.bg

Spread the love