blog

Маниакално Депресивна ПСИХОЗА

Днес обикновеният човек е подложен на постоянни изпитания за своето съществуване. Това води до непрекъснато чувство на неудовлетвореност. Хората са станали по-нетърпеливи, непоносими и нетолерантни. Бързите и внезапни промени в начина на живот и неспособността им да се приспособят към тези промени доведоха до увеличаване на случаите на маниакално депресивна психоза.

Какво е Маниакално Депресивна ПСИХОЗА?

Маниакално депресивна психоза Маниакалната депресивна психоза е сложно психично разстройство, което произтича от комбинация от генетични и негенетични фактори.

Този вид психоза включва необяснима промяна в настроението на човек. Периодите на промяна на настроения включват клинична депресия или мания (екстремна възбуда и висока енергия), премесени с периоди на нормално настроение и енергия между епизодите. Тежестта на периодите на настроението могат да варират от много леки до екстремни и те могат да се появят постепенно или внезапно в рамките на период от дни до седмици. Заедно с маниакалните или депресивни периоди пациентите могат да имат смущения в мисленето.

Видове Маниакално Депресивна ПСИХОЗА

Психичното заболяване Маниакално депресивна психоза може да бъде класифицирана в три вида:

  • Маниакален тип

Хората с маниакален тип са прекалено оптимистично настроени, с висок дух и изпълнени с живот. Общите симптоми на маниакалните етапи са преобладаващи емоционално настроение, чувство за повишен оптимизъм и ускоряване на мисловния процес, прекомерна психомоторна активност, липсата на способност да се концентрират, нарушена преценка и често срещана заблуда за величие.

  • Депресивен тип

Депресивният тип е противоположен на маниакалния. Докато маниакалният тип се характеризира с възбуда, хората с депресивно настроение показват загуба на енергия и интерес, изпитват чувство на вина, проблеми с концентрацията и загуба на апетит. Мислите за смърт и самоубийство много често обземат съзнанието им, тъй като смятат, че техният живот е безсмислен и безполезен.

  • Смесен тип

Смесеният тип е известен като алтернативен тип, където манията и депресията се появяват алтернативно. Той се нарича двуполюсен тип маниакално депресивна психоза. В този тип маниакалният и депресивният тип се комбинират в една категория.

Симптоми на трите подвида Маниакално Депресивна ПСИХОЗА

При маниакалния вид психоза се срещат: прекомерна психомоторна активност, прилив на идеи, различни емоционални реакции.

Какво е прекомерна психомоторна активност?

Страдащи от маниакален тип психоза, биха искали да извършват дадени дейности, например по 20 часа на ден. Те не могат да спят, нито пък могат да се отпуснат. Всяка мисъл, която се появява в ума им, веднага се превръща в работа. Те не могат да се придържат към определена мисъл или работа дълго време. Те обикновено набързо преминават от една мисъл/задача в друга, без да завършат първата.

Например пациентът може да работи дърводелска работа и веднага да му дойде наум идеята да чете книга или да свири на музикален инструмент. По този начин те започват различни видове работа, но не завършват нищо докрай. Съществува и драматично увеличение на жестовете, гримирането и общото движение.

Често срещани случаи са, когато този вид пациенти се приемат за хоспитализация, те се опитват да целуват лекаря, медицинската сестра, да пеят или да танцуват тук и там и да създават много шум. Понякога дори се опитват да спрат лекаря или медицинската сестра. Макар че влагат много енергия, те никога не са уморени.

Какво е прилив на идеи?

Тъй като пациентът има прилив на различни видове идеи и мисли, той става ненатрапчив и има бърза промяна на вниманието, това води до разконцентрация.

Симптомите са свързани с изговарянето на непълни изречения и повторения на думи, поради изкривяването на мисловния процес.

Какви са емоционалните реакции при тези пациенти?

Поради прекомерно вълнение през цялото време пациентът губи апетита си. Тяхната погрешна преценка се дължи на преувеличения оптимизъм и прекомерно самочувствие. Въпреки че тези пациенти осъзнават, че са свръх активни и доста развълнувани през цялото време, те не са съгласни с факта, че са имат маниакална депресивна психоза и че са необичайни. Напротив, те мислят, че лекарят и медицинската сестра са необичайни, а не те самите. Те смятат, че хоспитализацията им е ненужна и безполезна.

При депресивния вид психоза се среща: бездействие, специфични емоционални реакции, прозрение, различни степени на депресия.

В какво се изразява бездействието?

Липсва инициатива, енергия и желание да се направи нещо. Човек няма да има сила за извършване на дадена дейност. Така той остава в леглото за по-дълъг период от време. При влошено състояние се изисква някой да помогне да стане. Оттегля се напълно от външния свят и обича да прекарва времето си тихо, сам. Той говори много по-малко и дава отговор на всеки въпрос с една или две думи.

Депресираният често се оплаква от парализа на мисълта и неспособност да се концентрира. Паметта се губи, процесът на мислене е дезорганизиран. Оригиналността и самоизразяването са унищожени.

Какви са емоционални реакции?

Хората приемат, че животът е толкова ненадежден и нещастен, че понякога решават да се отърват от този така наречен гаден свят, като се самоубият, а някои от тях действително се опитват. Те винаги са мрачни, така че радостта и хуморът нямат значение за тях.

Какво е прозрение при този вид хора?

Депресивните хора осъзнават, че са психично болни и често търсят доброволно лечение.

Какви са степените на депресия?

Степените варират от леки случаи до тежки. Понякога човек е толкова депресиран, че чувства, че неговата лудост не може да бъде излекувана.

При смесения тип психоза се срещат симптомите и от двата типа маниакално депресивна психоза.

Информацията в статията Маниакално Депресивна ПСИХОЗА, не изчерпва всичко свързано с това нежелано състояние и поради тази причина може да прочетете повече в статиите Маниакална депресия или Биполярно разстройство.

Spread the love