НЛП Гаранция за Качество

Дружество по Невро лингвистично програмиране (НЛП)

Лицензионно споразумение с д-р Ричард Бандлър

Дружеството по Невро-лингвистично програмиране (НЛП) е основано с цел да упражнява качествен контрол върху всички услуги и НЛП Терапевти, които заявяват, че практикуват модела на Невро-лингвистичното програмиране (НЛП).

Печатът по долу свидетелства за сертифициране от дружеството и задължително се използва от НЛП Терапевти, одобрени от дружеството да практикуват НЛП Терапия.

Когато използвате услугите на НЛП Терапевт, помолете да ви покаже този печат.

Това е вашата гаранция за качество.

нлп гаранция за качество

Много хора, които се запознават с НЛП, и за пръв път използват помощта на НЛП Терапевт да си разрешат даден проблем или ситуация в живота, често са предпазливи и не знаят до колко НЛП може да им помогне.

Като защита за вас и хората около вас, дружеството по НЛП вече изисква практикуващите НЛП Терапевти и Консултанти да подписват лицензионно споразумение, което гарантира, че хората, сертифицирани в тази технология ще я използват почтено.

Това е и начин да се уверите, че цялата терапия или консултация, които ще посещавате ще бъдат с най-високо качество, а вашия НЛП Терапевт и Консултант  ще бъде информиран и запознат с непрекъснатата еволюция в сферата на Невро-лингвистичното програмиране.

Важно!  НЛП Терапията може положително да промени вашия живот. Да преобърне взаимоотношенията с хората,  да промените начина по който гледате на света, да се освободите от стари мисловни модели и да окаже влияние върху отношението ви към минали събития и участниците в тях. Всичко това може да ви изведе от зоната ви на комфорт. Затова добре преценете до каква степен вие искате и до колко си струва да променяте начина си на живот.

Spread the love