blogСТРАХОВЕ

Страх от Изпити

Живота на човека постоянно го поставя в ситуация пред „изпити“. Тези ситуации при някои хора се превръщат в неконтролируем страх от изпити. Те могат да бъдат едни или други изпитания, където му се налага да доказва себе си – интелект, материално благополучие, физическо самочувствие, социален статус.

 

Какво е страх?

Страхът се определя, като комплекс от негативни чувства, емоции и характерни поведенчески реакции, които се активират от обект, тълкуван като заплашителен. Страховете обикновено се формират на базата на предишен опит и по своята същност имат защитна функция. Съществуват обаче и такива, които възникват, без индивидът преди това да е попадал в ситуациите, които ги предизвикват, и са плод на неговата фантазия.

След като прочетете статията, ще знаете, Какво да направите за да си отговорите на въпроса: Как? – „искам да взема всеки изпит с лекота”.

 

Симптоми на страх от изпити

страх от изпити Симптомите на страх от изпити, можем да наблюдаваме при учениците преди контролна работа, при студентите по време на сесия, при шофьорите, когато за първи път отиват на шофьорски изпит, при хирурга, който овладява нова операция, или при безработния, който е отишъл на интервю при потенциален работодател. Класически пример за „изпитен стрес” може да се открие при сесия във всяко учебно заведение. Безсънни нощи, безпокойство, липса на апетит, топка в стомаха, тревожност, учестен пулс, повишено артериално налягане и треперене на крайниците – това са типични симптоми на страх от изпити.

Проведените през последните години изследвания сочат, че много тинейджъри изпитват страх от изпити и това влияе върху всички системи на техния организъм: нервната, сърдечно–съдовата, имунната и др. Проучванията на учените от едно медицинско училище в Хюстън показват, че под влиянието на страх от изпити, при част от студентите се получават нарушения на генетичния апарат, което повишава риска от възникването на онкологични заболявания.

 

Проучвания за състоянието страх от изпити

Социологическите проучвания показват, че студентите възприемат изпита като „двубой между въпроси и отговори”, „като разпит”, като „интелектуално и емоционално натоварване”. Значимостта на изпита е предизвикана от факта, че неговите резултати влияят върху социалния статус на младия човек, върху неговата самооценка, върху материалното му положение (стипендията), върху по–нататъшните му перспективи и обучението във висшето учебно заведение, дори и върху бъдещата му професионална кариера. Фактори като дългото очакване на изпита, елементът на неопределеност при изтеглянето на темата (ще ми провърви –няма да ми провърви) и краткото време за подготовка усилват емоционалното напрежение до максимум, което при наличието на неконтролируем страх от изпити е съпроводено от „хормонална и вегетативна буря”. Например при някой студенти систолното артериално налягане преди изпит регистрирало 170–180 мм.ж.ст., а на пулса – 120–130 удара в минута. Това съответства на показателите или на хипертониците със солиден стаж в заболяването, или на показателите на спортисти, които изпитват сериозни физически натоварвания. По данни на проведено проучване от Ю. Шчербатих – 33% от студентите се оплакват от учестено сърцебиене преди изпит, 31% отбелязват влошаване на съня, 20% споделят за нарушения при контролиране на мускулатурата си (неуправляемо мускулно треперене, слабост в коленете и др.), 8% съобщават за неприятни усещания в гърдите, 4% от тях се оплакват от главоболие и т.н.

Интересно е, че студентите, които изпитват страх от изпити, предпочитат да търсят причината за пред изпитната треска във външни фактори, като свалят от себе си отговорността за страха си. На въпроса: „Какво ви тревожи най–много преди изпит и предизвиква съмнение в успешното му полагане?” – 49% от анкетираните посочват като фактор, който ги затруднява да получат добра оценка, 21% – недоброжелателното отношение на изпитващия, 11% – „неудовлетвореността у себе си”, 10% – лошо физическо състояние и само 8,5% посочват „ниското ниво на знания”.

Важно е да се знае, че при възникване на опасност, било тя фалшива или реална, хората реагират по два различни начина: „бори се” или „бягай”. При първите в случай на опасност се учестява пулсът и се повишава артериалното налягане. При вторите реакцията е обратна – пулсът се забавя и налягането спада („сърцето им замира” от страх, „дъхът им секва”, понижава се общата активност на организма). Според изследвания същата картина се наблюдава и при студентите, които изпитват предварителен страх от изпити. Тогава, когато при повечето млади хора състоянието на нервно напрежение, тревожност и страх е съпроводено от учестено сърцебиене и повишено кръвно налягане, при друга част от студентите виждаме друга реакция: забавяне на сърдечния ритъм, отслабване на мускулния тонус, понижаване на кръвното налягане.

Някои психолози, които подробно изучават състоянието при страх от изпити, са стигнали до извода, че от психологична гледна точка изпитите са нежелани и трябва да бъдат премахнати. В същото време съществува и друга гледна точка, която поддържа тезата, че изпитите стимулират дейността на мозъка и повишават познавателната активност. Американския психолог Саразон стигнал до извода, че учениците, които изпитват страх от изпити, могат да подобрят забележимо своите успехи и дори да надминат онези, които не изпитват страх от изпити. Именно поради това, е необходимо от страна на изпитващия да има добронамерено отношение към изпитания ученик. Трябва да се щади самооценката на учениците, по–малко да им се карат и повече да ги хвалят. Само при тези условия един изпит може да бъде полезен.

Интересно е, че когато за едни хора възниква проблем със свалянето на нивото на изпитния стрес, за други е обратно, необходимо е „да се ядосат както трябва” или да се изплашат, за да мобилизират в пълна степен силите си и така да си вземат изпита успешно. За всеки човек е необходимо да достигне до индивидуално оптимално ниво на тревожност и страх, при което да покаже най–добри резултати при предстоящия изпит.

За щастие в днешно време може да се възползвате от НЛП Консултиране и с техниката на НЛП – „КАК ДА СЕ СПРАВИТЕ СЪС СТРАХ ОТ ИЗПИТИ”, може да взимате всеки изпит с лекота и без притеснение. Не искам да разбирате, че без учене ще си вземате всеки един изпит – просто ще е по–лесно.

 

Милен Петров – НЛП Терапевт и НЛП Консултант, завършил НЛП Практик, при ко–създателя на НЛП – Ричард Бандлър. Ако искате да разберете повече за НЛП, може да го направите в статията – Какво е НЛП?

За контакти:
0879 85 90 58
info@nlptherapy.bg

Spread the love