blogНЛП

С какво НЛП ми Помогна?

НЛП или невро лингвистично програмиране ми помогна да преодолея фобията си.

НЛП ми помогна да разбера как действат хората, какво мислят и защо някои успяват, а други не.

НЛП ми помогна да постигна целите си.

НЛП ми помогна да се съсредоточа върху резултатите.

От НЛП разбрах, че резултатът е това, което получаваме, докато целта е винаги нещо, което желаем.

За ДА постигнем успешен резултат с НЛП, трябва да формулираме резултата по положителен начин и да бъдем максимално конкретни.

Емоционалното състояние, в което сме…

…често влияе доколко успешно или не постигаме резултата.

Когато сме несигурни или негативно настроени, вземаме лоши решения. Когато имаме добри мисли и се чувстваме в настроение, вземаме добри решения.

Много хора не обръщат внимание как се чувстват през цялото време и не мислят, че е възможно да изберат състоянието си. С НЛП това е възможно и може да ви помогне по пътя по който сте поели или искате да поемете.

Първата стъпка е да определим в какво състояние се намираме, след което можем да го променим или подобрим.

Помислете за момент какво бихте искали да постигнете. Представете си, че вече сте го направили и всичко се е получило фантастично. Задачата на НЛП Терапевта е да ви покаже колко лесно можете да променяте състоянието си чрез промяна на мислите, произтичащи в ума ви.

Един от начините, по които НЛП може да ви помогне да промените състоянието си, е с използването на котви. Това са естествено възникващите асоциации, които получаваме  – неща, които виждаме, чуваме, усещаме, вкусваме и помирисваме, и които провокират спомени и често чувства.

Тези чувства може да са положителни (чуваме някаква мелодия и си припомняме прекрасно прекарване с любим човек) или отрицателни (време, когато сме били самотни и тъжни).

Котвите може да се създадат преднамерено, с цел да достигнете по–лесно резултата, който желаете.

Ако желаете да влезете в определено състояние, да се чувствате по определен начин в бъдеща ситуация, с НЛП техниката котва може да постигнете това.

Много техники в невро–лингвистично програмиране, като например за промяна на личната история, използват котви. Този модел помага на хората да променят гледната си точка или чувствата си за минало събитие, което все още им въздейства. Така по–лесно постигаме промяната.

Когато използвам някоя от многото техники в НЛП е съществено да изграждам  разбирателство и доверие с клиента. Изключително важно е за мен клиента да има пълно доверие към терапевта, а терапевта от своя страна да бъде максимално отдаден към решаването на проблема.

Много хора постигат разбирателство, без да мислят за това.

Когато споделяме общи интереси с други хора, бързо намираме и общ език. В НЛП този процес се засилва чрез поведение по сходен начин.

Човек със силно развита сетивна чувствителност има и добра наблюдателност. В работата си с клиента долавям промени в цвета на кожата, тона и други малки нюанси в държанието. Тази информация използвам за свързване с другия човек и за задълбочаване на доверието.

Когато работя с някого, се фокусирам върху процеса, а не върху личността и дали техниката дава правилен ефект или не.

Един от начините за задълбочаване на доверието е чрез разбирането на „картите на света” на другите хора. Този процес може да бъде подпомогнат чрез преместването ни от една позиция за възприемане в друга.

Има три основни позиции на възприемане:

 • Първа позиция – възприемаме хората от нашата гледна точка
 • Втора позиция – мислено заставаме на тяхното място и виждаме себе си през техните очи
 • Трета позиция – Заемане на външно отдалечена позиция, от която можем обективно да възприемем връзката между нас и другия човек.

С преместването от една на друга позиция давам възможност на моите клиенти да  получат прозрения, които да им помогнат да разрешат проблемите във връзката им.

Работата на създателите на НЛП Ричард Бандлър и Джон Гриндър, както и на множеството техни последователи, оставя след себе си забележителни техники, като например бързо лечение на фобия, генератор на ново поведение и други модели.

С НЛП мога да ви помогна в почти всяка област от живота:

 • личностно развитие
 • спорт
 • здраве
 • връзки
 • терапия
 • бизнес
 • продажби
 • преговори
 • лидерство
 • образование
 • и др.

Единствената граница е вашето въображение, а невро–лингвистично програмиране може да ви помогне и с него.

с какво нлп ми помогна

Милен Петров
НЛП Практик, Терапевт и Консултант в град Варна, България!
0879 85 90 58
info@nlptherapy.bg

Spread the love