blogНЛП

Убеждения

Какво са всекидневните убеждения и каква сила се крие в тях?
Когато се събудите сутрин и започнете деня си, вие вземате със себе си вашите убеждения. След това ги разигравате като спектакъл, чрез който гледате на света.

Определение за убеждения, което дава Антъни Робинс в „Безгранична мощ” гласи: „Всеки водещ принцип, догма, вяра или страст, предлагащ смисъл и посока в живота.” Следователно те са предположения, които правим за себе си, за другите хора и за света като цяло.

Нашите вярвания се зараждат в конкретна културна среда и често се споделят от другите в нашето семейство и социален кръг. В резултат те са невидими през повечето време. Ние ги приемаме за даденост, и още по–важно – приемаме ги за истина. Обикновено само когато се сблъскваме с човек, който има различни от нашите убеждения, ние осъзнаваме собствените си.

убеждения Мощта на Убежденията
Има надеждни свидетелства за мощта на убежденията в множество области, но плацебо ефектът е вероятно най–силното. Плацебо са хапчета, които съдържат захар, нишесте или течност без каквито и да е активни агенти. Когато изследванията потвърждават отново и отново, значителна част от пациентите, получавали плацебо, но вярвали, че това е лекарство, са се почувствали по–добре. Степента на успеха зависи от ситуацията, но плацебо като цяло е не по–малко ефективно от действителните лекарства в поне една трета от случаите.

В едно изследване пациентите, страдащи от болки след изваждане на мъдрец, получили също толкова облекчение от фалшиво прилагане на ултразвук, колкото и от истинско. А брадавици, които се оказали резистентни спрямо лечението, били премахнати успешно, когато били боядисани в ярки цветове с обещанието, че ще изчезнат, когато цветът избледнее. И те изчезнали.

Плацебо ефектът се разпростира до случаи, изискващи хирургическа намеса. Пациенти, които подлежали на операция заради ангина, били разделени на две групи. Всички били упоени по нормалния начин, но само една от групите била подложена на операция. Членовете на другата група получили само разрез на кожата, за да повярват, че процедурата е била извършена. Оперираните показали около 40% подобрение след интервенцията, докато получили плацебо операцията 80% възстановяване.

Подобни изследвания показват ясно, че нашите убеждения определят начина, по който нещата стават. Те не са точно мисли, те са инструкции. Убедеността в нещо изпраща психоневрологично послание към системата ум/тяло, а тя търси начин да го осъществи.

Друг пример за мощта на убежденията може да се намери в историята, разказана от Ейбрахам Маслоу. Негов пациент не можел да яде, защото вярвал, че е труп. След като прекарал много време и положил много усилия да убеди пациента, че не е труп, психиатърът накрая го попитал дали трупът кърви. Пациентът отговорил, че не смята това за вярно, и психиатърът го помолил да участва в експеримент, който включвал и убождане с игла. Тъй като след убождането потекла кръв, пациентът възкликнал: „Виж ти, излиза, че и труповете кървят!”

Убежденията се Променят
Те не са установени веднъж завинаги. Те често изглеждат като факти, но в действителност те са само наши възприятия. Те може да ръководят мисленето и поведението ни, ние може да се придържаме към някой от тях за дълъг период, но те се променят от само себе си във времето. Когато сте били на пет например, вие вероятно сте били убедени, че Дядо Коледа съществува.

Припомнете си три неща в които сте вярвали преди, но не и сега. Какво ви накара да промените тези убеждения.

Ограничаващи Убеждения
Убежденията може да бъдат положителни движещи сили, но може да са обезсилващи и ограничаващи. Когато Ема започна да учи да свири на пиано, тя откри, че не може да изсвири мелодията гладко веднага, и се обезсърчи. Започна да смята свиренето на пиано за трудно и каза на приятелите си, че никога няма да е в състояние да свири добре. Не след дълго тя се отказа.

Мнозина от нас са чували от учителите си, че не могат да рисуват, да пеят, да танцуват или каквото и да е друго. Ние сме им повярвали и сме спрели да опитваме. Ако разсъдим за миг, ще видим, че те не са верни.

„Хората могат и го правят – вярват във всякакви идиотски неща” – Л.Хол.

Една от причините да не осъзнаваме, че нашите убеждения са нелогични, е, че те до голяма степен се потвърждават. Когато вярвате в нещо, вие действате по начин, който го потвърждава. Животът, който създаваме, и опитът, който имаме, са определени до голяма степен от вярванията ни. Когато сме убедени,че не можем да направим нещо, поведението ни ще е насочено към „провала”, може би като не опитваме достатъчно усърдно или като саботираме сами себе си по някакъв начин.

Много ограничаващи убеждения произлизат от празнотата на ниво на уменията, казано с други думи, хората просто не знаят как да направят нещо. Ако и след няколко опита хората продължат да се мъчат да схванат как да направят нещо, лесно е да развият убеждението, че то не е възможно. Това, което казват на себе си и на другите, само засилва убеждението. Ограничаващите убеждения дърпат хората назад, пречат им да правят нещо.

Сами се Ограничаваме
В изследването си на убежденията НЛП треньорите Дилтс и Делозие откриват, че има три главни начина, по който хората сами се ограничават: ако някой от трите е налице, промяната на ограничаващите убеждения е труда.

  • Безнадеждност е налице, когато не вярваме, че е възможно да постигнем нещо – няма надежда
  • Безпомощност е налице, когато смятаме, че нещо е възможно, но не вярваме, че лично ние сме способни да го направим.
  • Безполезност е налице, когато не вярваме, че заслужаваме да придобием нещо – не струваме, безполезни сме.

Откриването на ограничаващото убеждение е първата стъпка към промяната му. Втората е разпознаването дали ограничаващото убеждение се основава на безнадеждност, безпомощност или безполезност, или комбинация от трите. Щом установим какво ви спира, можете да се запитате: „Какво в крайна сметка трябва да се случи, за да повярвам, че това е възможно?” и да знаете, че сте способни да го постигнете – и че го заслужавате!

Понякога, когато ги разглеждаме в студената светлина на деня, става ясно, че те нямат смисъл, и тогава убежденията спонтанно се променят. Не трябва обаче да чакате или да оставите това на случая. Както казва НЛП мастъра Антъни Робинс, вие сте листо на вятъра. Понякога просто трябва да помислите кои биха ви дали сили и биха ви помогнали да постигнете целта си, след което да действате така, все едно вече ги имате. Ако това не ви свърши работа и вероятно проблемите ви имат дълбоки корени, нуждаете се от използването на модела в НЛП за промяна на убежденията.

Милен Петров
НЛП Консултант
0879 85 90 58
info@nlptherapy.bg

Spread the love