blogДИХАТЕЛНИ ПРАКТИКИ

Холотропно Дишане

Холотропно дишане е терапевтичен метод, чрез който се достига променено състояние на съзнанието.

В основата му стои съзнателното предизвикване на хипервентилация, която води до уникални и специфични нива на съзнание.

 

История на Холотропно Дишане

„Холотропно” идва от две гръцки думи:

  • holos”, което означава цяло
  • trepein”, означава да се предвижва

или с други думи „предвижване към пълнота”.

Методът е разработен от съпрузите Станислав и Кристина Гроф, които са имали познания в класическата психоаналитична терапия.

През 1970 г. Станислав Гроф проявява интерес към промененото състояние на съзнанието и неговото приложение в психологическата терапия.

Започва да експериментира с начини за подпомагане на индивида в процеса на терапия да достига променено състояние на съзнание. По онова време включително използва и опиата LSD, преди да бъде забранен през 80-те години. С тези експерименти той открива, че хипервентилация може да окаже силно въздействие върху мозъчните състояния.

Този подход към изследването и изцелението на индивида съчетава в себе си елементи от антропологията, изследванията на съзнанието, дълбочината и трансперсонална психология и мистичните традиции от цял свят.

 

Теория за Холотропно Дишане

холотропно дишане Теорията за холотропно дишане гласи, че всеки практикуващ съзнателно дишане водещо до хипервентилация на тялото, може да получи променено състояние на съзнанието, което от своя страна да позволи на индивида да получи достъп до подсъзнанието, което обикновено не е достъпно.

Станислав Гроф –  психолог и психиатър, съосновател на трансперсоналната психология, подкрепя всеобхватната теория на човешката психология, която предполага, че нивата на съзнание включват спомени за минали събития, собствен опит от утробата и преживяванията при раждането.

Привържениците на този метод подкрепят теорията за холотропно дишане, че всеки индивид може да има достъп до тези различни нива на съзнание чрез работа с метода – холотропно дишане техника.

 

Какво се случва по време на сесия за Холотропно Дишане?

Сесиите могат да се провеждат индивидуално от фасилатор със човек, който търси лечение, но техника холотропно дишане се използва най-често в група.

Участниците  в груповата сесията са водени и напътствани от фасилатора , който води процеса и ги насърчава под звуците на музика за холотропно дишане да релаксират и да увеличават скоростта и дълбочината на дишането си, като всеки сам определя най-удобния за него ритъм.

Сесията може да трае между два или три часа, през които човек лежи върху постелка на земята и използва дишането за да влезе в различно състояние на съзнание.

Сесиите са гъвкави и без ограничения. Това помогна на хората да стимулират вътрешния си лечебен механизъм и да почерпят от вътрешния си опит с по-малко ограничения, отколкото може да има една стандартна терапевтична сесия.

Музиката за холотропно дишане е с повтарящи се ритми и е като допълнение за доближаване на транс-подобно мозъчно състояние.

За всеки човек сесията по холотропно дишане е различна. Някой се движат в такт с музиката, други остават неподвижни. Човек може отново да преживее стара травма от посттравматичен стрес, да се радва, да плаче, да трепери, да бъде спокоен или развълнуван или да получи духовно пробуждане.

Други разказват за митични или религиозни преживявания, докато някой просто постигат по-високо ниво на доверие в себе си, освобождават стреса и откриват по-голяма яснота и способност да се справят и да преодоляват проблемите си, които им причиняват тревожност.

Сесията по холотропно дишане е последвана от период на творческо изразяване – рисуване на мандали, обсъждане и споделяне на преживяното.

Фасилаторите не казват на участниците това което са преживяли дали е правилно или не, защото всеки сам трябва да разбере собствените си преживявания.

Холотропното дишане се счита за по-интензивна форма на водена медитация или други съзерцателни практики.

Много от участниците в сесията смятат, че това е интензивен емоционален процес и някои хора първоначално могат да се уплашат от промените, емоциите и спомените, които преживяват. По  този начин създателите на техниката препоръчват да се практикува само под наблюдението на обучен фасилатор. Фасилаторите преминават дълги и интензивни тренировки, за да могат да наблюдават промените, които настъпват на физическо и емоционално ниво в участниците и ако е наложително да прекратят сесията за конкретния човек, ако е наложително да го прегледа лекар.

 

Какво можем да лекуваме с Холотропно Дишане?

Изследвания доказват, че тази техника е от полза при лечение на редица състояния и психични заболявания.

Хората, които изпитват загриженост или безпокойство и традиционната психотерапия не им е помогнала се оказва, че техниката холотропно дишане действа.

Също значително подобрение има при постигането на дългосрочно въздържание при зависимости, като например алкохолна зависимост или зависимост от наркотици.

Всички участвали в сесия по холотропно дишане споделят много положителни промени и резултати, които настъпват в техния живот след сесия, като например:

  • Освобождаване на стрес, тревожност и гняв.
  • Намаляване на депресивни състояния, депресия, депресия симптоми.
  • Подобряване на самочувствието.
  • Намаляване на хронична болка и психосоматика.
  • Намаляване на отрицателни странични ефекти от минали травми.
  • Намират смисъл и цел в живота си.

Потърсете практика по холотропно дишане във вашия град за да се възползвате от всички ползи, които носи една такава сесия или прочетете статията Правилно Дишане, за да разберете как дишането дава повече енергия, свобода, физическо и психично здраве.

 

Милен Петров
НЛП Терапевт
0879 85 90 58
info@nlptherapy.bg

Spread the love