blog

Шесто чувство

Чували ли сте за филма „Шестото чувство“ ?, в който способността на Хейли Джоел Осмент е да вижда и говори с мъртви хора.

Да имаш шесто чувство би могло да не е нещо толкова свръхестествено, като например да се говори с мъртви хора.

Шестото чувство може да бъде нещо, което ти подсказва, че е на път да се случи нещо лошо или невероятно добро.

 

Какво е шесто чувство?

жена с шесто чувство Шестото чувство e наричано още екстрасензорното възприятие. То е свързано с приемането на информация, която не е придобита чрез традиционните разпознати сетива, а се появява чрез вътрешно усещане.

Назоваването на екстрасензорното възприятие като шесто чувство лъжливо подсказва, че съществуват само пет сетива: вкус, зрение, допир, слух и мирис, описани в класификация на Аристотел.

До днес няма единно мнение сред невролозите относно броя на сетивата и сигналите, които носят информация до мозъка. Причината е различията в дефинициите на сетивата и тяхното функциониране. Те са изучавани от различни области на науката, като: когнитивната психология на неврологията и философията на възприятието. Нервната система има специфична сетивна система, която управлява всеки смисъл в мозъка, получен от сетивата.

Примерна категоризация на човешките сетива е: хеморецепция, фоторецепция, механорецепция и термосвиване. Но тази категоризация е критикувана като твърде ограничена, тъй като не включва категории за приети сетива като чувството за болка и чувството за време.

Известно е, че някои животни притежават сетива, които липсват или са слабо застъпени при хората, като електро рецепция и откриване на поляризирана светлина. Ето, например, хората имат само слабо чувство за поляризация.

 

Съществува ли седмо, осмо или девето чувство?

Както беше споменато по-горе общоприетото твърдение, че хората имат само пет сетива е неправилно. Наличието на термина шесто чувство показва, че хората имат повече от пет/шест сетива.

Ето някои от тях:

 • ноцицепция – способността на човек да усеща болка
 • термосвиване – способността на човек да усеща промените в температурата
 • проприоцепция – способността на човек да усеща къде са ставите и частите на тялото му
 • равновесие (баланс) – способността на човек да чувства равновесие
 • чувство за време – способността на човек да измерва времето и разпределянето му според задачите
 • кинестезия и проприоцепция – способността на човек да усеща ускорение и съвместни движения

Друг важен сензор е способността на човек да усеща тялото си пълно след ядене, когато се опитва да отслабне.

 

Видове шесто чувство (екстрасензорното възприятие)

Съществуват няколко вида екстрасензорното възприятие за които се знае, че съществуват:

 • предчувствие

Предчувствие е способността да се вижда бъдещето. Поради липсата на демонстрация, научната общност като цяло отхвърля предчувствието като шесто чувство. Но съществуват научни обяснения, които представят наличието на този вид шесто чувство.

Проведени експерименти от лабораторията по парапсихология в Университета Дюк, разкриват, че човешкият ум има способността подсъзнателно да предсказва изхода от събитията, както и да преценява текущите обстоятелства.

Такива предсказания, ако те по-късно станат истини, са свързани с предчувствието. Нострадамус е един от най-известните хора, известни със своите прогнози. Той даде предсказания за няколко събития в историята, които се случиха дълго след смъртта му.

 • ретрокогниция

Ретрокогницията е способността на човек да види в далечното минало. Тя може да бъде свързана с разпознаването на място, човек, или със случването на дадена ситуация. Когато някой изпитва дежа вю, това може да бъде обикновен случай на обратно познаване. Човек, който има способности за обратно конструиране на събитията, би могъл да донесе в настоящето информация за това какво е да бъдеш пътник на Титаник през 1912 година, например.

 • телепатия

Телепатията е способността за четене и мисли на други хора. Тя дава възможност на човек да общува с един или повече хора, използвайки съзнанието си. Ако някога човек, дори и да не е телепат, стои близо до някой друг, може да усети какво мисли другия човек.

 • ясновидство

Ясновидството е способността на човек да вижда събития, които се случват на някой друг. Подобно на телепатията, чрез ясновидството могат да се придобият знания за дадено лице, събитие или нещо друго без сензорна информация. Обикновено се смята, че то се проявява по време на медитация. Но много медиуми могат да получат информация за миналото, настоящето и бъдещето в различни среди.

 • clairsentience

Clairsentience e способността на човек да предвижда какво ще се случи чрез цялото си тяло, без никаква стимулация, свързана с чувството или информацията. Някои хора с тази способност могат физически да се настроят към други емоционални преживявания на хора, места или животни. Това се смята за вид телепатия, която позволява чувствата на други хора да се усещат.

 • mediumship

Mediumship e способността на човек да общува с мъртвите чрез канализиране на техните духове. Повечето медиуми използват различни видове екстрасензорно възприятия, за да получат своята информация.

 • clairalience

Clairalience e вторична форма на шесто чувство. Тя се отнася до способността за мирис. Въпреки че всички хора имат способността да миришат, този вид екстрасензорно  възприятие се отнася до аромати, които не се откриват от всички останали. Смята се, че тези аромати са проектирани от духове.

 • clairgustance

Clairgustance също е вторична форма на екстрасензорното възприятие. Тя се отнася до способността за вкус. Въпреки че всички хора имат способността да вкусват, този тип шесто чувство се отнася до способността да се вкуси, без да се поставя нещо в устата. Смята се, че хора с тази способност могат да възприемат същността на дадено вещество от духовните сфери чрез вкуса си.

 

Източници:

 1. https://en.wikiversity.org/wiki/What_is_the_sixth_sense%3F
 2. https://www.mnn.com/health/fitness-well-being/stories/what-is-the-sixth-sense
 3. https://www.psychics4today.com/types-extrasensory-perception/

Spread the love